Akademia dla menadżerów – Efektywność menadżera

Zawartość merytoryczna

      1.   Otwarcie spotkania

 • Cele warsztatu , metody pracy, korzyści
 • Ćwiczenie aktywizujące, osadzone w realiach pracy uczestników.
 1. Efektywność Indywidualna menadżera
 • Wpływ osobowości na efektywność osobistą
 • Taktyki wywierania wpływu
 1. Stawianie celów
 • Rola wyzwań
 • SMART,
 • kręgi wpływu i zainteresowania,
 • Locus of Control
 1. Ustalanie priorytetów
 • Zasada Pareto,
 • Matryca Eisenhowera/Coveya
 1. Planowanie działań
 • 60/40,
 • Praca w kalendarzem,
 • Projekty i zadania, wykres Ganta
 • GTD
 1. Efektywne korzystanie z własnej energii
 • Wydajność dzienna,
 • Efekt piły,
 • „Złodzieje czasu”,
 • Work-life balance(WLB)
 1. Podsumowanie
 • Ćwiczenie podsumowujące
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pytania, sugestie, wnioski

 

Cel: nauczenie, przećwiczenie i utrwalenie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i podnoszenie swojej efektywności menadżerskiej
Dla kogo: kierownicy, menadżerowie średniego szczebla, przyszli menadżerowie sprzedaży.
Liczba uczestników: 12 – 14 osób

Ilość godzin: 7

Prowadząca: Elżbieta Sawczyn

Print Friendly, PDF & Email