Akademia dla menadżerów – Efektywność menadżera

Zawartość merytoryczna

      1.   Otwarcie spotkania

  • Cele warsztatu , metody pracy, korzyści
  • Ćwiczenie aktywizujące, osadzone w realiach pracy uczestników.
  1. Efektywność Indywidualna menadżera
  • Wpływ osobowości na efektywność osobistą
  • Taktyki wywierania wpływu
  1. Stawianie celów
  • Rola wyzwań
  • SMART,
  • kręgi wpływu i zainteresowania,
  • Locus of Control
  1. Ustalanie priorytetów
  • Zasada Pareto,
  • Matryca Eisenhowera/Coveya
  1. Planowanie działań
  • 60/40,
  • Praca w kalendarzem,
  • Projekty i zadania, wykres Ganta
  • GTD
  1. Efektywne korzystanie z własnej energii
  • Wydajność dzienna,
  • Efekt piły,
  • „Złodzieje czasu”,
  • Work-life balance(WLB)
  1. Podsumowanie
  • Ćwiczenie podsumowujące
  • Ankiety ewaluacyjne
  • Pytania, sugestie, wnioski

 

Cel: nauczenie, przećwiczenie i utrwalenie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i podnoszenie swojej efektywności menadżerskiej
Dla kogo: kierownicy, menadżerowie średniego szczebla, przyszli menadżerowie sprzedaży.
Liczba uczestników: 12 – 14 osób

Ilość godzin: 7

Prowadząca: Elżbieta Sawczyn

Print Friendly, PDF & Email