Amortyzacja-ile ich jest

Odpowiedź jest łatwa:  zależy  przez pryzmat jakich regulacji patrzymy. Do wyboru mamy MSR, PSR i prawo podatkowe.

Wg MSR 16 mamy metodę liniową,  metodę degresywną i metodę opartą na liczbie wytworzonych produktów, ale katalog nie jest zamkniety

Wg PSR,  w Ustawie o Rachunkowości  nie wymienia się żadnej metody amortyzacji – nie należy jednak stosować metod, których wynik nie będzie odpowiadał wskazanym w art. 32 ust. 2 tej ustawy kryteriom, ale najczęściej wybierane są liniowa, degresywna, naturalna.

Prawo podatkowe: metoda liniowa, degresywna, stawek indywidualnych.

Print Friendly, PDF & Email