Warsztaty Trade Finance (Finansowanie Handlu)

Praktyczne sposoby zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych w kontraktach krajowych oraz międzynarodowych przy wykorzystaniu Faktoringu oraz Produktów Trade Finance.

Uczestnicy:

Przedsiębiorcy oraz pracownicy działów handlowych zaangażowanych w pozyskiwanie, negocjowanie, zawieranie oraz rozliczanie kontraktów handlowych. Pracownicy działów finansowych zaangażowanych w rozliczanie kontraktów handlowych (należności, zobowiązań) dbających o bezpieczeństwo i płynność finansową przedsiębiorstw oraz mających za zadanie ograniczenie ryzyka kursowego.

Tematyka:

Szkolenie uczy zabezpieczania się przed ryzykiem gospodarczym związanym z transakcjami handlowymi. Uzasadnia dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń oraz wyjaśnia w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno zarządzać ryzykiem gospodarczym. Szkolenie wyjaśnia co powinien zrobić przedsiębiorca przed zawarciem umowy, w trakcie jej wykonywania i po jej realizacji. Prezentuje rodzaje zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym. Omawiane są zabezpieczenia transakcji w handlu krajowym i zagranicznym oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i zmianą cen towarów.

Szkolenie jednocześnie pokazuje jak w praktyce wykorzystać rozwiązania Trade Finance do uzyskania korzystnych warunków transakcji oraz do wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej.

Harmonogram:

 • Trade Finance (Finansowanie Handlu)
  • Co to jest, do czego służy i dlaczego warto?
  • Dyskusja dotycząca wyzwań związanych z pozyskiwaniem kontrahentów i kontraktów, negocjowaniem warunków transakcji ich finansowaniem oraz bezpieczeństwem.
  • Wstępne omówienie roli produktów Trade Finance w świetle omówionych wyzwań.
 • Gwarancja bankowa oraz Akredytywa Standby (Standby Letter of Credit)
  • Co to jest?
  • Rodzaje i warunki gwarancji bankowych, akredytyw standby oraz możliwości korzystnego ich zastosowania w negocjacjach i podczas realizacji transakcji.
  • Praktyczne zastosowanie gwarancji bankowych oraz akredytyw standby umożliwiające  uzyskanie przewagi konkurencyjnej, bezpieczeństwa oraz atrakcyjnego finansowania transakcji.
  • PRAKTYKA: warsztatowe omówienie zrealizowanych transakcji
 • Akredytywa dokumentowa (Letter of Credit)
  • Co to jest?
  • Rodzaje i warunki akredytyw dokumentowych oraz możliwości korzystnego ich zastosowania w negocjacjach i podczas realizacji transakcji.
  • Praktyczne zastosowanie akredytyw dokumentowych umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej, bezpieczeństwa oraz atrakcyjnego finansowania transakcji.
  • PRAKTYKA: warsztatowe omówienie zrealizowanych transakcji
 • Inkaso dokumentowe i finansowe
  • Co to jest?
  • Rodzaje i warunki inkas oraz możliwości korzystnego ich zastosowania w negocjacjach i podczas realizacji transakcji.
  • Praktyczne zastosowanie inkas umożliwiające  uzyskanie przewagi konkurencyjnej, bezpieczeństwa oraz atrakcyjnego finansowania transakcji.
  • PRAKTYKA: warsztatowe omówienie zrealizowanych transakcji
 • Faktoring
  • Co to jest?
  • Rodzaje  i warunki faktoringu oraz możliwości korzystnego ich zastosowania w negocjacjach handlowych.
  • Praktyczne zastosowanie faktoringu umożliwiające  uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz atrakcyjnego finansowania transakcji.
  • PRAKTYKA: warsztatowe omówienie zrealizowanych transakcji
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Co to jest?
  • Jak mamy się dogadać pomiędzy zespołami handlowymi, finansowymi oraz bankiem?
  • Korzyści bilansowe oraz płynnościowe pozwalające na finansowanie oraz rozwój handlu.
  • PRAKTYKA: warsztatowe omówienie zrealizowanych transakcji


Print Friendly, PDF & Email