Jakub Cudak

Organizuje warsztaty rozwiązywania problemów komunikacyjnych dla firm i zespołów specjalistycznych. Pomaga firmom budować i naprawiać relacje w zespołach, pomiędzy wydziałami oraz komunikacje z klientem i dostawcą.

Doradza i szkoli z zakresu zarządzania kryzysem biznesowym, reklamacjami oraz zespołami projektowymi. Uczy roli lidera i wykorzystywania różnorodności wśród członków zespołu.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia uczy jak komunikować się w zespołach globalnych, w których istotny wpływ mają różnice kulturowe, oraz w zespołach niehierarchicznych.

Wszystko zaczyna się od człowieka, każda porażka, każdy sukces, każdy uśmiech każda łza.

To czy deszczowy dzień jest cudownie poetycko-melancholijny, czy obrzydliwie deszczowy zależy tylko od obserwatora, jego nastawienia, czy optyki której akurat w tym dniu „używa”.

Na bazie doświadczeń i obserwacji w biznesie, przemyśle i w życiu, nie sposób nie zauważyć, że za każdym razem jest tylko jeden kłopot, czy trudność – komunikacja (brak komunikacji), oraz nie rozumienie siebie, swoich reakcji, motywacji, mechanizmów które napedzają nas do działania lub nas blokują i chowają do jaskini w ramach pierwotnego jaskiniowego strachu przed „niedźwiedziem” (porażką, stratą), który często nie jest niedźwiedziem, a tylko cieniem drzewa.

Niestety realny strach przed nie realnym zagrożeniem uniemożliwia nam osiągniecie realnych sukcesów – paradoks jaskiniowca.
Coś czego nie ma (niedźwiedź) powoduje (za pomocą strachu) że omijają nas realne szanse, sukcesy, że życie mija nas bokiem.

Print Friendly, PDF & Email