Komunikacja w zarządzaniu łańcuchem dostawców

KOMUNIKACJA W ZARZADZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAWCÓW

Dzień I (8h)

1.Świadomość zależności w łańcuchu dostaw – “schemat drzewa”

 1. Najczęściej spotykane schematy łańcuchów dostaw – wynikające z tego różnice w komunikacji oczekiwań i problemów

– zależności hierarchiczne/ niehierarchiczne,

– business leverage/ lack of business leverage,

– dostawca wewnętrzny.

 1. Audyt/ocena dostawcy jako punkt wyjścia do zbudowania wydajnego schematu komunikacji.
 2. Schemat organizacyjny dostawcy – z kim rozmawiać w firmie dostawcy. (pan Heniu rozumie co do niego mowie, ale on nic nie zmieni bo go blokuje

prezes)

 1. Schematy oceny dostawcy:

– dane liczbowe jako baza wiedzy o dostawcy umożliwiająca lepszą komunikację

– samoocena dostawcy – supplier self assessment,

– audyt w firmie dostawcy – supplier site assesment

– ocena potencjału dostawcy – supplier technical assesment

 1. Przeniesienie wymagań prawnych wynikających z certyfikatów TUV/ISO/VDA/IATF – na dostawce nie posiadającego certyfikacji, lub posiadającego nie pełną

– czy to możliwe i jak to zrobić – procedura „waver”

 1. Eskalacja problemu – metody eskalacji nie zamykające możliwości porozumienia.
 2. ADR – Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – negocjacje, mediacje, arbitraż, postepowanie sądowe

Dzień II (8h)

9.ADR – Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – negocjacje, mediacje, arbitraż, postepowanie sądowe c.d.

 1. Przejście od B2B do H2H (human to human) – obserwowana zmiana w trendach komunikacji w biznesie.

– możliwości budowania komunikacji dzięki cechom osobistym,

– utrzymanie profesjonalnego poziomu komunikacji w relacjach H2H,

– transparencja planów i oczekiwań, a strategia organizacji

 1. Komunikacja bezpośrednia, a wykorzystanie statusu organizacji, którą się reprezentuje – jak nie zmarnować możliwości, które daje komunikacja z pozycji klienta.
 1. Komunikacja z dostawcą, a różnice kulturowe

– dostawcy z Europy,

– Ameryki Północnej/Południowej,

– dostawcy z Azji.

 1. Etyka, jako narzędzie niezbędne do budowania komunikacji bardziej opłacalnej.
 2. Sieci społecznościowe prywatne i profesjonalne – zagrożenia i możliwości w budowaniu wydajnego łańcucha dostaw.

 

Prowadzący: Jakub Cudak

Print Friendly, PDF & Email