Koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby

Koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby  (pozycja występuje w wariancie porównawczym RZIS w dziale przychodów) – w tej pozycji rachunku zysku i strat prezentuje się wartość nakładów ujętych uprzednio jako koszty według rodzaju, które następnie zostały „zatrzymane” w firmie w postaci przekwalifikowanych na środki trwałe wyrobów gotowych czy wyrobów gotowych które zostały przekazane do sklepów firmowych jako towary.

Print Friendly, PDF & Email