Mergers&Acquisitions cz2

Uczestnicy rynku:

 • Firmy: buyer i target
 • Banki inwestycyjne – „underwritting” finansowania dla kupującego, doradca finansowy, broker akcji: emisja akcji, zakup istniejących akcji targetu, zarządzą procesem w sensie spotkań, prawnicy, księgowi, dopilnują realizacji harmonogramu, wyceną, przygotowanie dokumentacji. Banki maja know how i experience.
 • Rachunkowość i audyt – podatkowe i rachunkowe due dilligence, wycena, podatki, kwestie „cross border”
 • Prawnicy – dokumentacja, legal due dilligence, kwestie „cross border”
 • Firmy consultingowe – ustalają strategie, weryfikacja targetów, due dilligence biznes i zarządu, ”have a say” w kwestii wyceny

Finansowanie

Źródła produktowe

 • Gotówka lub akcje
 • Dług
 • Kombinacje

Dług

 • Senior najniższy kupon najmniejsze ryzyko
 • Junior
 • Mezzanine

Źródła podmiotowe:

 • Istniejące aktywa kupującego
 • Obecni akcjonariusze kupującego
 • Banki
 • Trzecia strona inwestorzy finansowi – Private Equity

 

 

Print Friendly, PDF & Email