Modelowanie finansowe i wycena przedsiębiorstwa

I. Modelowanie finansowe

 1. Zasady tworzenia modeli finansowych i pożądane cechy modelu
 2. Beneficjenci modeli
 3. Sprawozdania finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe.
 4. Omówienie poszczególnych elementów modelu finansowego na przykładzie i rozpoczęcie budowy modelu
 5. Powiązania między wielkościami finansowymi w sprawozdaniach finansowych
 6. Znaczenie historycznych danych finansowych do dalszego prognozowania
 7. Źródła danych do „przewidywania przyszłości”
 8. Omówienie przydatnych funkcji i narzędzi Excel: CHOOSE, IF, IFERROR, INDEX, MATCH, MIN, MAX, formanty, zakresy.
 9. Budowa formuł przyszłych wartości pozycji rachunku wyników, bilansu i cash flow.
 10. Budowa formuł do kalkulacji oczekiwanego zadłużenia, wartości amortyzacji i podatku.
 11. Tworzenie scenariuszy prostych oraz złożonych
 12. Funkcje i możliwości Excel przydatne do przetwarzanie surowych danych i obliczeń.

II. Wycena przedsiębiorstwa. Podstawy.

 1. Metody wyceny przedsiębiorstw
 2. Omówienie potrzebnych pojęć: wartość przyszłych strumieni pieniężnych NPV, stopa dyskontowa, koszt kapitału WACC, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, wskaźniki zwrotu z inwestycji
 3. Analiza przypadku. Wycena przedsiębiorstwa wybranymi metodami: DCF, porównawcza, mnożnikowa, transakcyjna

Prowadzący: Cezary SzczepanikPrint Friendly, PDF & Email