MS Excel – zaawansowany

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej, analityków finansowych, pracowników działów analiz ekonomicznych oraz działów logistyki, wykorzystujących aplikację Microsoft Excel.

Korzyści z ukończenia kursu:

 • zdobycie umiejętności budowania zestawień oraz analizowania danych za pomocą funkcji i raportu tabel przestawnych.
 • efektywne wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych Excel do pobierania, analizowania i prezentowania informacji.
 • zdobycie umiejętności optymalizacji decyzji finansowych, tworzenia modeli biznesowych oraz opracowywanie raportów przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Excel.
 • kameralne grupy max 10 osobowe

W programie m.in. zagadnienia:

1. Analiza
danych za pomocą funkcji

 • przegląd najważniejszych funkcji Excela
 • wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • funkcje tekstowe, daty, czasu
 • funkcje finansowe
 • funkcje warunkowe „jeżeli”, „licz.jeżeli”, „suma.jeżeli”
 • profesjonalne adresowanie bezwzględne – ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek.
 • Zagnieżdżanie funkcji

2. Sposoby adresowania

 • adresy względne
 • adresy bezwzględne

3. Obiekty

 • Wykresy (typy wykresów, tworzenie i formatowanie wykresów)
 • Grafika (wstawianie i formatowanie grafiki)

4. Praktyczne
zastosowanie sortowania i filtrowania

 • Autofiltr
 • Korzystamy z filtrowania zaawansowanego
 • Jak sortować dane
 • Sortowanie wielu kolumn
 • Sortowanie wg list użytkownika

5. Najważniejsze
narzędzia analityczne

 • Do czego służą scenariusze?
 • Efektywne wykorzystanie sum częściowych
 • Konsolidacja danych,
 • Tekst jako kolumny – dzielenie tekstu na wyrazy
 • Autokonspekt i grupowanie danych
 • Sprawdzanie poprawności danych (w tym danych już nie istniejących)

6. Tabela
przestawna i wykresy przestawne

 • Zasady prawidłowego użycia tabel przestawnych: dobór pól, grupowania wg czasu, liczb i tekstów 
 • Przykłady analizy danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych
 • Fragmentator – nowa metoda iltrowania danych

7. Zabezpieczamy
plik i arkusz kalkulacyjny Excel

 • Szyfrujemy pliki
 • Hasło do otwarcia pliku
 • Ochrona arkusza
 • Blokowanie komórek
 • Ukrywamy formuły Excel

8. Współpraca z
innymi aplikacjami

 • Import plików tekstowych
 • Łączenie się z bazą Access
 • Kwerenda WWW

9. TABELA PRZESTAWNA I WYKRESY PRZESTAWNE

 • Tworzenie makr
 • Edytowanie makr
 • Kopiowanie makr do innego dokumentu lub szablonu

10. Drukowanie danych

 • Zaawansowane opcje wydruku

Zajęcia na kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem.

 • Liczba godzin – 24Print Friendly, PDF & Email