Optymalizacja procesów produkcji

Cel Programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie zarządzania kosztami produkcji oraz ich redukcji.
 • Wzrost umiejętności planowania i organizacji procesu produkcji.
 • Kształtowanie postaw nastawionych na podnoszenie efektywności pracy.
 • Zainicjowanie procesu ciągłego doskonalenia.
 • Skuteczna komunikacja, wzrost satysfakcji klientów.

Metody realizacji :

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Studia przypadków na podstawie procesów klienta
 • Dyskusje, burze mózgów
 • Prezentacje interaktywne

Program :

Moduł 1 :   Podstawowe pojęcia procesu produkcji

 • Idea nowoczesnej optymalizacji produkcji
 • Produkcja odchudzona
 • Identyfikacja i ocena wartości w firmie

Moduł 2 :   Definicja i typy marnotrawstwa – jak je eliminować

 •  Zdefiniowanie obszarów i procesów nie dodających wartości
 • Eliminacja zdefiniowanych strat
 • Metody redukcji kosztów zapasów produkcyjnych

Moduł 3 :   Visual Stream Mapping ( mapowanie strumieni wartości )

 • Obecna sytuacja procesów w przedsiębiorstwie – gdzie jesteśmy ?
 • Oczekiwane, zoptymalizowane procesy w przedsiębiorstwie – dokąd zdążamy ?

Moduł 4 :   Standaryzacja pracy w środowisku produkcyjnym

 • Wyjaśnienie pojęć 5S
 • Projektowanie  i  tworzenie standardów kluczem do poprawy produktywności
 • Zarządzanie wizualne
 • Raporty A3
 • Skuteczne audyty
 • Zarządzanie zapasami metodą ABC

Moduł 5 :   Planowanie i skuteczne wdrażanie zmian

 • Gdzie leży problem ?
 • Metoda PDCA – szybkie rozwiązywanie problemów
 • Diagram Ishikawy
 • Planowanie potrzeb materiałowych JIT
 • Metoda KANBAN w produkcji
 • SMED – jak nie marnować czasu
 • Przeciwdziałanie awariom TPM

Moduł 6 :   Rola Managera

 • Diagnoza stylu zarządzania
 • Wyznaczanie celów i określanie priorytetów SMART
 • Leader zmian

Moduł 7 :   Skuteczna komunikacja, motywowanie i delegowanie

 •  jak szybko i skutecznie przekazywać informację
 •  asertywność przy motywowaniu i delegowaniu zadań

Moduł 8 :  Kultura KAIZEN

 • Co to jest Kaizen
 • Sposoby ciągłego doskonalenia
 • Dalsze kroki działania
 • Co dalej  ?
 • Podsumowanie warsztatu

Prowadzący: Wojciech Leszczyński


Print Friendly, PDF & Email