Optymalizacja procesu logistyki

Cel Programu:

 • Poznanie głównych czynników kształtujących funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i metodami usprawniania działań logistycznych oraz szacowania kosztów logistycznych.
 • Skrócenie czasu przetwarzania i obiegu dokumentów.
 • Poprawa jakości przetwarzanej dokumentacji.
 • Kształtowanie postaw nastawionych na podnoszenie efektywności pracy.
 • Zainicjowanie procesu ciągłego doskonalenia.
 • Optymalizacja kosztów.
 • Skuteczna komunikacja, wzrost satysfakcji klientów

Metody realizacji :

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Studia przypadków na podstawie procesów klienta
 • Dyskusje, burze mózgów
 • Prezentacje interaktywne
 Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

 1. Wyjaśnienie pojęcia logistyka
 • Definicje
 • Logistyka jako przewaga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • 7W
 1. Strategiczna rola logistyki we współczesnych procesach
 • Procesy logistyczne zorientowane na klientów
 • Konflikt celów w logistyce przedsiębiorstwa
 • Najczęstsze błędy w logistyce i jak je eliminować
 1. Struktura organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
 • Dostosowanie procesów do rodzaju działalności
 • Przedsiębiorstwo jako generator kosztów
 • Standardy obsługi klientów, opakowań itp
 1. Rola i miejsce zaopatrzenia w strukturze przedsiębiorstwa
 • Trafność i szybkość informacji
 • Dostawy na czas, czy zapasy ? JIT
 • Planowanie zakupów
 • Ocena i wybór dostawców
 1. Zarządzanie zapasami
 • Standardy
 • Za co płaci klient ?
 • Prognozowanie
 • Optymalizacja wielkości zapasów
 1. Optymalne magazynowanie
 • Diagnoza magazynu i procesów magazynowych
 • Koszty magazynowania
 • Systemy i sposoby obsługi magazynu ( WMS, RF )
 1. Diagnoza procesu logistycznego – mapowanie wartości ( wąskie gardła)
 • VSM ( mapowanie aktualnych procesów logistycznych )
 1. Optymalne Koszty logistyczne
 • Mierniki i wskaźniki kosztów
 • Gdzie szukać oszczędności ?
 1. Mierniki i wskaźniki w optymalizacji
 • Poziom obsługi klientów
 • Sprawność procesów logistycznych
 1. Lean Management sposobem optymalnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Narzędzia szczupłego zarządzania

Prowadzący: Wojciech Leszczyński


Print Friendly, PDF & Email