Praca i zarządzanie czasem w pracy audytora – podróż służbowa, a organizacja pracy

Dzień I (8h)

Przygotowania do wizyty biznesowej/audytu.

1. Rodzaj wizyt reaktywne i proaktywne – różnice celów i powodów ich
organizowania.

2. Uporządkowanie chaosu – uporządkowanie w ciągłym ruchu.

a. Specyficzne obciążenia wynikające z pracy w zmieniającym się środowisku
i ich wpływ na wydajność pracy i zmęczenie.

b. Specyficzne możliwości wynikające z pracy w zmieniającym się środowisku

c. Organizacja pracy przed spotkaniem, czyli jak uniknąć improwizacji

d. Znajomość zespołu – kto jest kim i za co odpowiada.

e. Zapewnienie wydajnej pracy, przez wpływanie na skład zespołu.

f. Każdy plan musi być elastyczny – kiedy zdecydować, ze plan należy zmienić?

3. Wizyta nastawiona na efekt zgodnie z zasadą „świętej trójcy” – bezpieczeństwo,
jakość, czas.

a. Wyznaczanie minimalnych kryteriów powodzenia wizyty.

b.Wyznaczenie celów smart dla całego dnia pracy- dłuższego niż od 8 do
16

c. Cele SMART – w pracy w ramach  podróży służbowej

Przeprowadzenie wizyty biznesowej audytu

1. Cześć pierwsza wizyty – zbieranie danych.

2. Cześć druga wizyty – analiza danych – wyciąganie wniosków

a. Analiza danych liczbowych (np. wyniki produkcji/wyniki sprzedaży) – wstęp
do statystycznej analizy danych,

b. Analiza danych ciągłych – 8d – metodologia rozwiazywania problemów

Dzień II (8h)

Budowanie planu działań na przyszłość na podstawie wyników analiz

a. Plan działania, plan naprawczy,

b. Delegowanie odpowiedzialności,

c. Wyznaczenie organu nadzorczego

d. Plan przeglądów wykonywania planu.

Zakończenie oficjalnego spotkania – praca „na zapleczu”

a. Raporty, maile sprawozdania – zasady zachowania jasności przekazu.

b. Eskalowanie we własnej organizacji – zasady tworzenia raportów w
sposób nie wywołujący paniki, nie pozostawiający przestrzeni na spekulacje.

c. Komunikacja problemów krytycznych (naruszenie prawa, zagrożenie
zdrowia-życia, zagrożenie o dużym zasięgu)

Podsumowanie wizyty, audytu – techniki komunikacji podsumowującej.

Specyfika pracy w podroży służbowej.

1. Niestandardowe miejsca w których planujemy prace lub odpoczynek

– business longue/ kawiarnia/ park

– techniki pracy nad zachowaniem skupienia i motywacji

– organizacji pracy w niestandardowych okolicznościach

2. Lider spotkania/audytu – jak przygotować się do spotkania?

3. Rola lidera na „nie swoim terenie”:

– przejmowanie inicjatywy w niekorzystnych okolicznościach

– trudny klient,

– apatyczny zespół

– metoda „lwa i owcy” – w zarządzaniu zespołem

Prowadzący: Jakub CudakPrint Friendly, PDF & Email