Przedsiębiorstwo produkcyjne – omówienie

 1. Produkcja
  a) Zarządzanie produkcją
  b) Klasyfikacja systemów produkcyjnych
  c) Cele i zakres zarządzania produkcją
  d) Planowanie strategiczne
 2. Podejmowanie decyzji operacyjnych
  a) Zakres decyzji
  b) Metody i techniki
  c) Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka
  d) Drzewo decyzyjne
 3. Zdolności wytwórcze
  a) Planowanie
  b) Kryteria decyzyjne
 4. Lokalizacja zakładów
  a) Przyczyny wyboru kilku lokalizacji
  b) Kryteria decyzyjne
  c) Modele wyboru lokalizacji
 5. Układy produkcyjne
  a) Procesowy
  b) Produktowy
  c) Kombinowany
  d) Stanowiskowy
  e) Grupowy
 6. Przewidywanie popytu
  a) Szereg czasowy
  b) Regresja
  c) Korelacja
 7. Rozwój i planowanie produktu
 8. Zarządzanie zapasami
  a) Zakupy i dostawcy
  b) Zapasy i magazyny
  c) Standaryzacja
 9. Planowanie i kontrola produkcji
 10. Kryteria oceny przedsięwzięcia produkcyjnego

Print Friendly, PDF & Email