Rachunek zysków i strat – jak zapamiętać wersje

Zgodnie z UOR jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzają sprawozdanie finansowe, czyli podają zakres informacji, zgodnie z załącznikiem nr do ustawy. Rachunek zysków i strat może być podany w dwóch wariantach: porównawczym i kalkulacyjnym. Jak zapamiętać?

W wariancie porównawczym poniesione koszty są PORÓWNYWANE do przychodów danego okresu. W wyniku tego przychody   (tak, tak: przychody) są  pomniejszane lub powiększane  („II. Zmiana stanu produktów”)  o koszty nie dotyczące danego okresu.  Mechanika tego wygląda tak:

  1. jeśli wyprodukowaliśmy w danym roku  coś co się nie sprzedało i koszt tego był 100PLN to wchodzi nam w koszty, ale w sumie nie powinien jeśli mamy  zachować zasadę współmierności. To co zrobić ?  Ano powiększamy Przychody o 100PLN niwelując zwiększenie kosztów.
  2. jeśli coś się sprzedało w danym roku a było wyprodukowane w zeszłym roku i koszt tego był 100PLN to NIE wchodzi nam to w koszty, ale w sumie powinno jeśli mamy  zachować zasadę współmierności. To co zrobić teraz ?  Pomniejszamy Przychody o 100PLN niwelując zmniejszone koszty sprzedanego artykułu.

Koszty w tym układzie kalkulacyjnym ujmowane są według miejsc ich powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd) i podlegają rozliczeniu na produkty. Celem tego układu jest uzyskanie lepszego wglądu w strukturę kosztów i KALKULAJCA ich tak by było dokładnie wiadomo ile wynosi koszt produkcji danego produktu.

Print Friendly, PDF & Email