Rozwój techniki

Czy słyszałeś kiedyś o tym, że:

1.Technika, jej obiekty i systemy rozwijają się według ogólnych prawideł.

2. Prawidłowości rozwoju techniki są poznawalne i mogą być użyte do poszukiwania nowych technicznych rozwiązań.

2. Proces poszukiwania nowego rozwiązania można opisać w formie uporządkowanych, intelektualnych działań.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *