Analiza finansowa

 1. Sprawozdania finansowe – omówienie
  a) Bilans
  b) Rachunek wyników
  c) Przepływy pieniężne
  d) Przykłady
 2. Pojęcie płynności
  a) Kapitał obcy i własny
  b) Kapitał obrotowy
  c) Kapitał stały
  d) Przykłady
 3. Analiza sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, cash flow)
  a) Techniki analizy
  b) Informacje uzupełniające analizę finansową
  c) Wskaźniki finansowe: płynności, operacyjne, zadłużenia, zyskowności
 4. Przykładowa analiza spółki giełdowej

Prowadzący: Cezary Szczepanik

Print Friendly, PDF & Email