dr Sergey Yatsunenko

 

Doktor fizyki, tytuł uzyskany w Instytucie Fizyki PAN w 2005 roku, radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych oraz układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Autor publikacji naukowych i patentów.

Entuzjasta, praktyk i propagator pragmatycznych innowacji, czyli współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych. Posiadacz certyfikatu IV stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Prezes Stowarzyszenia Przemysłowo-Naukowego TRIZ Polska. Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ. Członek komitetu merytorycznego MA TRIZ.

Wybrane tematy aktywności naukowej:

  • Badania materiałów do zastosowań terahercowych (THz), obliczenie i projektowanie elementów atywnych mikrofalowych: diody Guun’a i IMPATT i pasywnych: rezonatory, elementy falowodowe, pomiarowe układy mikrofalowe przy użyciu oprogramowania HFSS i Microwave Studio.
  • Badania właściwości optycznych obiektów w skali nano: kropki kwantowe, nanocząstki, nanoproszki, nanorurki węglowe, kompozyty o cienkie warstwy. W swoich badaniach skupiam się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich.
  • Wykonawca projektu europejskiego PhotonicRoadSME. Autor trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.
  • Badania w zakresie kompozytów metal-węglowych otrzymywanych metodą galwanoplastyki.
  • Współautor książki: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials.
  • Współautor pierwszego podręcznika współczesnej TRIZ w Polsce: współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Podręcznik na pierwszy stopień certyfikacji
  • Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Autor i współautor 50 oryginalnych publikacji naukowych. Hi-index – 13.
Autor i współautor 5 patentów.
Certyfikowany specjalista w zakresie topografii i metrologii powierzchni firma Olympus.

Języki:
· Rosyjski.
· Ukraiński.
· Polski.
· Angielski.

Kompetencje w zakresie:
· Otrzymywania i badań materiałów kompozytowych.
· Fizyki mikrofal.
· Obliczeń i produkcji elementów mikrofalowych.
· Otrzymywania i badań właściwości optycznych nanostruktur.
· Badań w zakresie metrologii powierzchni.
· Zarzadzania, prowadzenia, realizacji i wdrożenia projektów innowacyjnych.
· Optymalizacji procesów produkcyjnych.
· Szkoleń personelu w zakresie pragmatycznych innowacji.
· Doradztwa w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań:
– projektowanie nowych produktów i procesów technologicznych;
– usprawnienie produktów i procesów technologicznych;
– opracowanie innowacyjnej strategii rozwoju produktów i procesów technologicznych;
– prognozowanie rozwoju produktów i procesów technologicznych;
– ocena technologii;
– weryfikacja technologii;
– poszukiwanie odpowiedniej technologii;
– podniesienie zdolności kluczowych technologii;
– obniżenie kosztów produkcji;
– odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja;
– opracowanie designu dla efektywnego recyklingu;
– opracowanie designu dla ponownego wykorzystania materiałów;
– analityczne przeglądy rynku pod kątem strategii rozwoju;
– analiza portfolio innowacyjnego;
– ocena możliwości innowacyjnych;
– projektowanie w celu uzyskania patentu

Print Friendly, PDF & Email