Akademia dla menadżerów – style funkcjonowania i zarządzania zespołem na bazie metodologii Hogana

1. Rozpoczęcie szkolenia i wprowadzenie

 • Przywitanie uczestników.
 • Przedstawienie się przez trenera i przedstawienie programu szkolenia.
 • Przedstawienie się uczestników oraz zebranie ich oczekiwań co do treści szkolenia.
 • Kontrakt
 • Ćwiczenie integracyjne i budujące otwartość

2. Zjawiska w percepcji, komunikacji i współpracy wpływające na efektywność działania menedżerskiego

 • Miniwykład interaktywny „Percepcja – możemy się ze sobą nie zgadzać, a oboje będziemy mieli rację” – uświadomienie różnic i czynników oddziałujących na percepcję oraz uwrażliwienie na zjawiska w postrzeganiu/ocenianiu i ich konsekwencje dla jakości współpracy
 • Mini-wykład wprowadzający: mocne strony menedzerskie i obszary ryzyk wg metodologii HOGAN –
 • Ćwiczenie w podzespołach  – wstęp do stylów zarządzania omawianych w trakcie analizy grupowej testów HOGAN

3. Metodologia HOGAN a styl zarządzania

 • Moje mocne strony – autodiagnoza na bazie testu HOGAN HPI w następujących wymiarach:
 • Stabilność
 • Ambicja
 • Towarzyskość
 • Wrażliwość Interpersonalna
 • Systematyczność
 • Dociekliwość
 • Otwartość na Wiedzę
 • Moje ryzyka menedżerskie i ich wpływ na kształtowanie zespołów, relacji i osiąganie celów biznesowych autodiagnoza na bazie testu HOGAN HDS w następujących wymiarach:
 • Entuzjastyczny – Labilny Emocjonalnie
 • Przenikliwy – Podejrzliwy
 • Ostrożny – Zachowawczy
 • Niezależny – Zamknięty w Sobie
 • Skoncentrowany – Nieelastyczny
 • Pewny Siebie – Arogancki
 • Czarujący – Manipulujący
 • Ekspresyjny – Teatralny
 • Obdarzony Wyobraźnią – Fantazjujący
 • Staranny – Drobiazgowy
 • Zgodny – Oportunistyczny
 • Ćwiczenie i dyskusja w podzespołach Silne strony i obszary ryzyk  – uwrażliwienie na postrzeganie przeciwstawnego stylu reagowania

4. Współpraca, komunikacja i zarządzanie między osobami o różnych stylach

 • Ćwiczenie w podzespołach Jak się komunikować z osobami o różnych stylach, aby komunikacja była efektywna i bezkonfliktowa
 • Next practices – zebranie listy konkretnych praktyk i zachowań do wykorzystania przez uczestników w codziennej pracy we współpracy z osobami o różnych typach osobowości

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie finałowe „Wspólne hasło” – podsumowanie dnia pracy wspólnym działaniem, wymagającym synchronizacji i wzajemnej komunikacji 
 • Podsumowanie indywidualne uczestników

Czas: 8h

Dla Kogo: Menadżerowie Średniego Szczebla, Zarządzający Zespołami Stacjonarnymi I Rozproszonymi, Kierownicy, Właściciele Firm

Cele szczegółowe szkolenia:

POGŁĘBIENIE, POSZERZENIE, ZDOBYCIE I UTRWALENIE WIEDZY Z ZAKRESU:

 • Analiza indywidualnych wyników  na bazie metodologii HOGAN
 • Natury percepcji oraz tego jak ważna jest ona w naszych relacjach z innymi
 • Warunków efektywnej komunikacji i współpracy z osobami reprezentującymi inne energie dominujące
 • Zjawisk w zakresie współpracy, takich jak zakłócenia, mechanizmy obniżające
  i podwyższające efektywność współpracy

ZDOBYCIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI Z ZAKRESU:

 • Rozpoznawania stylów funkcjonowania innych ludzi na bazie metodologii HOGAN
 • Skutecznych strategii postępowania względem różnych od nas osób
 • Dostrojenia do osób o danym kolorze i zwiększania efektywnej komunikacji
 • Wglądu i samoświadomości zachowań podczas współpracy i komunikacji
 • Rozpoznawania mechanizmów w percepcji i komunikacji, w tym zakłóceń

Print Friendly, PDF & Email