Systemy techniczne prawa cz 1

  • Prawa statyczne

Prawo nr 1:Spójność, integralność części systemu technicznego: System powinien posiadać element napędowy, narząd transmisyjny, narząd wykonawczy pracy i element sterujący (non-tech: organizacja w sensie struktury)

Prawo nr 2: Przewodność energetyczna systemu: Zapewnienie swobodnego, nieskrępowanego przepływu energii pomiędzy różnymi elementami składowymi (non-tech: procesy)

Prawo nr 3: Współgranie odnośnie rytmu pracy części: Zapewnienie zgodności częstotliwości, drgań, okresowości elementów systemu np. zegar mechaniczny (non-tech: zgranie procesów i zasobów)

  • Prawa kinematyczne

Prawo nr 4:Powiększania stopnia idealności systemu : System podąża w swojej ewolucji do stanu ideału, gdzie objętość, waga, powierzchnia, koszt zmierzają do zera, przy tej samej produktywności przykład ewolucja wielkości telewizora (non-tech: optymalizacja)

Prawo nr 5: Nierównomiernego rozwoju części składowych systemu: Nierównomierny rozwój podsystemów prowadzi do sprzeczności np. podniosły się parametry procesorów a chłodzenie bez zmian (non-tech: wszelkiego rodzaj braki zasobowe)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *