Systemy techniczne prawa cz 2

  1. Prawa rozwoju

Prawo nr 6:Przejścia do nadsystemu: Po wyczerpaniu wszelkich możliwości wprowadzania innowacji na poziomie obiektu, ujawniają się rozwiązania innowacyjne na poziomie działania całego systemu, a nie tylko obiektu: np. wodociągi vs. studnie (non-tech: outsourcing)

  • Prawa dynamiczne

Prawo nr 7:Przejścia na mikropoziom: Tendencja przechodzenia od rozważań makro na płaszczyznę mikropoziomu w poszukiwaniu rozwiązań: Nano cząsteczki (non-tech: wzrost żłożoności;  ludzkość rozwijała się pod wpływem środkowiska od prostych form do złożonych, wpływ regulator J   )

Prawo nr 8: Powiększania dynamizacji i zwiększania poziomu sterowalności : wprowadzenie przegubów zamiast sztywnych połączeń (non-tech: jakość obsługi, delegowanie upr)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *