Mergers&Acquisitions cz3

Wstępne przygotowanie firmy do sprzedaży:

 • Nie da się sprzedać firmy z miejsca. Poniesie się stratę vs dobrze przygotowane do sprzedaży
 • Główny cel pre-sale activity:

musimy poprawić atrakcyjność naszej fimy

 • Poprawić obecną i przyszłą zyskowność
 • Zabiera to czas
 • …….i dlatego trzeba być selektywnym  ..stosujemy….Pareto !!!!
 • ..ważne: jeśli będziesz robił przegląd firmy to musi być confidential względem pracowników. ..
 • Dwa wyjścia: wymyśleć uzasadnienie lub wprowadzić kilku pracowników do grona wtajemniczonych

Sprawy prawne i podatkowe – uporządkowanie jest konieczne !!

 • Wyczyścić spory sadowe – otwarte roszczenia. Zabójca wartości firmy, gdyż kupujący zakłada najgorsze
 • Rejestracja patentów i znaków towarowych
 • Umowy o pracę z najważniejszymi pracownikami
 • Umowy dzierżawy: zobowiązania do remontu
 • Uporządkuj strukturę grupy, wykup minority shareholders
 • Środowisko audyt, potencjalne zobowiązania
 • Przygotowania do „due dillgence” – pozwól to zrobić swoim prawnikom, przed samą sprzedażą tylko update