TRIZ ? Co to jest?!

Co to jest ?

  1. metoda oryginalnie dotyczy spraw technicznych, ale jest też aplikowana w obszarach nietechnicznych
  2. czym się charakteryzuje?  Najprościej: wprowadza porządek w podejściu  do rozwiązywania problemów poprzez m.in. wykorzystanie bazy sposobów dochodzenia ludzkości do rozwiązań
  3. posługuje się rozwiązywainem zadań poprzez formułowanie sprzeczności
  4. jest to jedyne usystematyzowane podejście do wynalazczości i innowacyjności