Mergers&Acquisitions cz3

Wstępne przygotowanie firmy do sprzedaży:

 • Nie da się sprzedać firmy z miejsca. Poniesie się stratę vs dobrze przygotowane do sprzedaży
 • Główny cel pre-sale activity:

musimy poprawić atrakcyjność naszej fimy

 • Poprawić obecną i przyszłą zyskowność
 • Zabiera to czas
 • …….i dlatego trzeba być selektywnym  ..stosujemy….Pareto !!!!
 • ..ważne: jeśli będziesz robił przegląd firmy to musi być confidential względem pracowników. ..
 • Dwa wyjścia: wymyśleć uzasadnienie lub wprowadzić kilku pracowników do grona wtajemniczonych

Sprawy prawne i podatkowe – uporządkowanie jest konieczne !!

 • Wyczyścić spory sadowe – otwarte roszczenia. Zabójca wartości firmy, gdyż kupujący zakłada najgorsze
 • Rejestracja patentów i znaków towarowych
 • Umowy o pracę z najważniejszymi pracownikami
 • Umowy dzierżawy: zobowiązania do remontu
 • Uporządkuj strukturę grupy, wykup minority shareholders
 • Środowisko audyt, potencjalne zobowiązania
 • Przygotowania do „due dillgence” – pozwól to zrobić swoim prawnikom, przed samą sprzedażą tylko update

Mergers&Acqusitions cz1

Definicje

 • M&A: transakcje w wyniku których własność firmy lub jej jednostki organizacyjnej jest transferowana lub konsolidowana z innym przedsiębiorstwem
 • Połączenie – zarządy rekomendują połączenie firm akcjonariuszom. Po połączeniu jedna z firm przestaje istnieć.
 • Akwizycja – nabywca uzyskuje większościowy udział w firmie, która nie zmienia swojej nazwy i struktury
 • Konsolidacja – powstaje nowa firma. Aprobata akcjonariuszy obu firm.
 • Wezwanie do sprzedaży – wezwanie bezpośrednio do akcjonariuszy do sprzedaży udziałów za określoną cenę
 • Nabycie aktywów – zakup aktywów w sensie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Wykup menedżerski – wykup przedsiębiorstwa przez zarząd, finansowany znaczącym długiem

Dlaczego firmy się łączą:

 • Ekspansja na nowe rynki produktowe i geograficzne
 • Zwiększenie udziału w rynku
 • Zmniejszenie kosztów stałych
 • Zwiększenie zysku
 • Wykreowanie wartości dla akcjonariuszy

Jakie są rodzaje połączeń:

 • Poziome – połączenie konkurentów
 • Pionowe – połączenie z klientem lub dostawcą
 • „Congeneric” (pokrewne, zbliżone) – dwa biznesy operujące na tym samym rynku, chcąc zwiększyć zasięg produktowy np. poprzez obniżkę cen, dotarcie do nowych klientów
 • Market extension – firmy sprzedawają jest ten sam produkt, zwiększenie geograficzne zasięgu biznesu
 • Product extension
 • Konglomerat – różne biznesy, różne geografie, tego rodzaju połączenia, popularne w latach 70tych, polegały na dużym zaufaniu do menadżmentu, podejście to zostało zdyskredytowane w późniejszych latach