Mergers&Acqusitions cz1

Definicje

 • M&A: transakcje w wyniku których własność firmy lub jej jednostki organizacyjnej jest transferowana lub konsolidowana z innym przedsiębiorstwem
 • Połączenie – zarządy rekomendują połączenie firm akcjonariuszom. Po połączeniu jedna z firm przestaje istnieć.
 • Akwizycja – nabywca uzyskuje większościowy udział w firmie, która nie zmienia swojej nazwy i struktury
 • Konsolidacja – powstaje nowa firma. Aprobata akcjonariuszy obu firm.
 • Wezwanie do sprzedaży – wezwanie bezpośrednio do akcjonariuszy do sprzedaży udziałów za określoną cenę
 • Nabycie aktywów – zakup aktywów w sensie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Wykup menedżerski – wykup przedsiębiorstwa przez zarząd, finansowany znaczącym długiem

Dlaczego firmy się łączą:

 • Ekspansja na nowe rynki produktowe i geograficzne
 • Zwiększenie udziału w rynku
 • Zmniejszenie kosztów stałych
 • Zwiększenie zysku
 • Wykreowanie wartości dla akcjonariuszy

Jakie są rodzaje połączeń:

 • Poziome – połączenie konkurentów
 • Pionowe – połączenie z klientem lub dostawcą
 • „Congeneric” (pokrewne, zbliżone) – dwa biznesy operujące na tym samym rynku, chcąc zwiększyć zasięg produktowy np. poprzez obniżkę cen, dotarcie do nowych klientów
 • Market extension – firmy sprzedawają jest ten sam produkt, zwiększenie geograficzne zasięgu biznesu
 • Product extension
 • Konglomerat – różne biznesy, różne geografie, tego rodzaju połączenia, popularne w latach 70tych, polegały na dużym zaufaniu do menadżmentu, podejście to zostało zdyskredytowane w późniejszych latach