Zarządzanie ryzykiem biznesowym

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Ryzyka we współczesnym biznesie
 • Miejsce zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w systemie Ładu Organizacyjnego 
 • Struktura ramowa procesu zarządzania ryzykiem
 • Kontekst zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Apetyt na ryzyko
 • Mapowanie ryzyka 
 • Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 • Komunikacja i konsultacja w procesie zarządzania ryzykiem
 • Budowa kultury zarządzania ryzykiem

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Print Friendly, PDF & Email