Zarządzanie zespołem projektowym

 1. Specyfika kierowania zespołem projektowym
  a) Zespół projektowy jako tymczasowy, a zespół do trwały do zadań powtarzalnych
  b) Nietrwałość struktury zespołu projektowego
  c) Motywacja tymczasowego zespołu
  d) Ograniczony czas trwania zespołu
  e) Umiejętności pracy zespołowej
 2. Koordynator projektu – cechy, kompetencje, zadania +
  a) funkcje i role kierownika projektu,
  b) kompetencje biznesowe,
  c) umiejętności związane z zarządzaniem technologicznym,
  d) umiejętności behawioralne i interpersonalne,
  e) pożądane cechy osobowe
  f) kierownicy efektywni, efektowni i przeciętni,
  g) przywództwo pozytywne i negatywne.
 3. Doskonalenie zespołu projektowego
  a) Doborem członków zespołu.
  b) Przeprojektowaniem pracy.
  c) Budowaniem zespołu.
  d) Szkoleniem zespołu.
  e) Rozwojem przywództwa.
 4. Funkcjonowanie zespołu projektowego – komunikacja, motywowanie, konflikty+
  a) Komunikacja w zespole:
  – Zarządzanie komunikacją
  – Cechy skutecznej komunikacji
  – Hamulce komunikacyjne
  b) Motywowanie:
  – Źródła motywacji
  – Wdrożenie
  – Pokonywanie oporu psychologicznego
  c) Zarządzanie konfliktem:
  – Podział konfliktów oraz identyfikacja źródeł
  – Konflikt interpersonalny w zespole
  – Metody rozwiązywania konfliktów
  – Praktyka podejścia do konfliktów w projekcie

Print Friendly, PDF & Email